PPROGRAM UBEZPIECZENIA BENEFIT RODZINA / ERGO HESTIA/ Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant 7 Wariant 8
Pakiet świadczeń dotyczący ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Karencja
1 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy* 200 000 120 000 160 000 90 000 90 000 52 500 30 000 200 000 Brak
2 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* 150 000 90 000 120 000 90 000 90 000 52 500 30 000 150 000 Brak
3 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy* 150 000 90 000 120 000 90 000 90 000 35 500 20 000 150 000 Brak
4 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 100 000 60 000 80 000 60 000 60 000 35 000 20 000 100 000 Brak
5 Zgon Ubezpieczonego 40 000 30 000 40 000 30 000 30 000 17 500 10 000 40 000 6 m-cy
6 Trwały Uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 400 500 200 300 280 240 500 Brak
7 Operacje chirurgiczne
Kat. 1,
Kat. 2,
Kat. 3

1500
900
300

1000
600
200

1500
900
300

750
450
150

750
450
150

750
450
150

750
450
150

1500
900
300


6 m-cy
8 Poważne zachorowanie ubezpieczonego zakre maksymalny 4000 4000 4000 2500 5000 2100 2100 5000 3 m-ce
9 Pobyt w szpitalu choroba (minimum 4 dni) 70 50 70 40 40 30 10 70 3 m-ce
10 Pobyt w szpitalu NW
do 14 dni / od 15 do 90 (minimum 1 doba)
140/70 100/50 140/70 80/40 80/40 60/30 20/10 140/70 Brak
11 Pobyt w szpitalu NW komunikacyjne
do 14 dni / od 15 do 90 (minimum 1 doba)
150/70 150/50 210/70 120/40 120/40 90/30 30/10 210/70 brak
12 Pobyt w szpitalu w wyniku zawału wylewu do 14 dni / od 15 do 90 100/70 100/50 140/70 40 40 30 10 140/70 3 m-ce
13 Zwolnienie poszpitalne 250 250 250 250 250 250 250 250 3 m-ce
14 Leczenie specjalistyczne 3000 3000 3000 - - - - 3000 3 m-ce
Pakiet świadczeń dotyczący współubezpieczonego
15 Zgon małżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 20 000 14 000 14 000 20 000 14 000 14 000 12 000 - brak
16 Zgon małżonka / partnera 10 000 7000 7000 10 000 5000 7000 6000 - 6 m-cy
17 Poważne zachorowanie małżonka / partnera 2500 2500 - 2500 - - - - 6 m-cy
18 Pobyt w szpitalu małżonka / partnera choroba (minimum 4 dni) 30 30 - - - - - - 3 m-ce
19 Pobyt w szpitalu małżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku (minimum 4 dni) 60 60 - - - - - - brak
20 Zgon rodzica 2000 1500 1800 1800 1700 1400 1200 - 6 m-cy
21 Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 4000 3000 3600 - - - - - brak
22 Zgon teścia 2000 1500 1800 1800 1700 1400 1200 - 6 m-cy
23 Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 4000 3000 3600 - - - - - brak
Pakiet świadczeń dziecka ubezpieczonego
24 Osierocenie dziecka 2000 2000 - 2000 1000 2800 2400 - 6 m-cy
25 Urodzenie się dziecka ubezpieczonego 1200 1200 - 1000 1050 700 600 - 9 m-cy
26 Urodzenie martwego noworodka 2400 2400 - 2000 2100 1400 1400 - 9 m-cy
27 Zgon dziecka 4000 4000 - 3000 3000 2100 1800 - 6 m-cy
28 Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku 4000 4000 - 6000 3000 2100 3600 - brak
29 Poważne zachorowanie dziecka 3000 3000 - - - - - - 3 m-ce
30 Pobyt w szpitalu dziecka ryczałt
(minimum 7 dni)
500 500 - - - - - - 3 m-ce
31 Assistance dla całej rodziny 3000 3000 3000 3000 3000 3000 - 3000 brak
Miesięczna łączna składka od osoby za pakiet
85,00zł

71,00zł

76,00zł

59,00zł

52,00zł

44,00zł

35,00zł

60,00zł