PPROGRAM UBEZPIECZENIA BENEFIT RODZINA / ERGO HESTIA/ Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6 Wariant 7 Wariant 8
Pakiet świadczeń dotyczący ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Karencja
1 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy* 270 000 190 000 140 000 140 000 90 000 60 000 230 000 240 000 Brak
2 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego* 190 000 130 000 105 000 105 000 67 500 45 000 160 000 175 000 Brak
3 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku w pracy* 190 000 130 000 105 000 105 000 67 500 45 000 160 000 175 000 Brak
4 Zgon Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 120 000 80 000 75 000 75 000 50 000 35 000 100 000 115 000 Brak
5 Zgon Ubezpieczonego 50 000 40 000 40 000 40 000 27 500 20 000 50 000 50 000 6 m-cy
6 Trwały Uszczerbek w następstwie nieszczęśliwego wypadku 500 400 200 300 280 240 500 500 Brak
7 Operacje chirurgiczne
Kat. 1,
Kat. 2,
Kat. 3

1500
900
300

1000
600
200

750
450
150

750
450
150

750
450
150

750
450
150

1500
900
300

1500
900
300


6 m-cy
8 Poważne zachorowanie ubezpieczonego zakres maksymalny** 4000 4000 2500 5000 2100 1800 4000 5000 3 m-ce
9 Pobyt w szpitalu choroba (minimum 4 dni) 70 50 40 40 30 10 70 70 3 m-ce
9+ Pobyt na OIOM do 14 dni plus 35 plus 25 plus 20 plus 20 plus 15 plus 5 plus 35 plus 35 3 m-ce
10 Pobyt w szpitalu NW
do 14 dni / od 15 do 90 (minimum 1 doba)
140/70 100/50 80/40 80/40 60/30 20/10 140/70 140/70 Brak
11 Pobyt w szpitalu NW komunikacyjne 150 150 120 120 90 30 210 210 brak
12 Pobyt w szpitalu w wyniku zawału lub wylewu 100 100 - - - - 140 140 3 m-ce
13 Zwolnienie poszpitalne 250 250 250 250 250 250 250 250 3 m-ce
Pakiet świadczeń dotyczący współubezpieczonego
14 Zgon małżonka / partnera w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 20 000 14 000 20 000 14 000 14 000 12 000 14 000 - brak
15 Zgon małżonka / partnera 10 000 7000 10 000 5000 7000 6000 7000 - 6 m-cy
16 Poważne zachorowanie małżonka / partnera zakres rozszerzony*** 2500 2500 2500 - - - - - 6 m-cy
17 Pobyt w szpitalu małżonka / partnera choroba (minimum 4 dni) 30 30 - - - - - - 3 m-ce
18 Pobyt w szpitalu NW
do 14 dni / od 15 do 90 (minimum 3 doby)
60/30 60/30 - - - - - - Brak
19 Zgon rodzica 2000 1500 1800 1700 1400 1200 1800 - 6 m-cy
20 Zgon rodzica w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 4000 3000 - - - - 3600 - brak
21 Zgon teścia 2000 1500 1800 1700 1400 1200 1800 - 6 m-cy
22 Zgon teścia w następstwie nieszczęśliwego wypadku* 4000 3000 - - - - 3600 - brak
Pakiet świadczeń dziecka ubezpieczonego
23 Osierocenie dziecka 2000 2000 2000 2000 1000 2800 - - 6 m-cy
24 Urodzenie się dziecka ubezpieczonego 1200 1200 1000 1050 700 600 - - 9 m-cy
25 Urodzenie martwego noworodka 2400 2400 2000 2100 1400 1400 - - 9 m-cy
26 Wada wrodzona dziecka - - 2000 1050 - 600 - - 9 m-cy
27 Zgon dziecka 4000 4000 3000 3000 2100 1800 - - 6 m-cy
28 Zgon dziecka w następstwie nieszczęśliwego wypadku* - - 6000 - - 3600 - - brak
29 Poważne zachorowanie dziecka 3000 3000 2500 - - - - - 3 m-ce
30 Pobyt w szpitalu dziecka ryczałt 500 500 - - - - - - 3 m-ce
31 Assistance dla całej rodziny 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 brak
Miesięczna łączna składka od osoby za pakiet
108,00zł

94,00zł

82,00zł

75,00zł

67,00zł

58,00zł

99,00zł

83,00zł