UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI UCZNIÓW I STUDENTÓW Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3 Wariant 4 Wariant 5 Wariant 6
Suma ubezpieczenia 17.100 zł 21.700 zł 26.900 zł 31.600 zł 41.500 zł 47.500 zł
Okres ubezpieczenia 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31 2023-09-01 - 2024-08-31
Opcja ubezpieczenia Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa Podstawowa
Rodzaj i wysokość świadczenia
1 Śmierć Ubezpieczonego na terenie placówki oświatowej w wyniku NW 34 200 zł 43 400 zł 53 800 zł 63 200 zł 83 000 zł 95 000 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku NW (w tym również zawał serca i udar mózgu) 17 100 zł 21 700 zł 26 900 zł 31 600 zł 41 500 zł 47 500 zł
3 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW 17 100 zł 21 700 zł 26 900 zł 31 600 zł 41 500 zł 47 500 zł
4 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku NW 171 zł
(1% SU NW)
217 zł
(1% SU NW)
269 zł
(1% SU NW)
316 zł
(1% SU NW)
415 zł
(1% SU NW)
475 zł
(1% SU NW)
5 Koszty nabycia wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie oraz koszty zakupu lub naprawy okularów lub aparatu słuchowego uszkodzonych w wyniku NW na terenie placówki oświatowej (w tym okulary korekcyjne i aparaty słuchowe - do 200 zł) do 5 130 zł do 6 510 zł do 8 070 zł do 9 480 zł do 12 450 zł do 14 250 zł
6 Koszty przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych w wyniku NW do 5 130 zł do 6 510 zł do 8 070 zł do 9 480 zł do 12 450 zł do 14 250 zł
7 Pogryzienie, pokąsanie/ukąszenie 171 zł
lub 342 zł
217 zł
lub 434 zł
269 zł
lub 538 zł
316 zł
lub 632 zł
415 zł
lub 830 zł
475 zł
lub 950 zł
8 Rozpoznanie sepsy u Ubezpieczonego będącego dzieckiem 1 710 zł 2 170 zł 2 690 zł 3 160 zł 4 150 zł 4 750 zł
9 Śmierć opiekuna prawnego lub rodzica Ubezpieczonego w następstwie NW 1 710 zł 2 170 zł 2 690 zł 3 160 zł 4 150 zł 4 750 zł
10 Uszczerbek na zdrowiu w wyniku ataku padaczki 171 zł 217 zł 269 zł 316 zł 415 zł 475 zł
11 Wstrząśnienie mózgu w wyniku NW 171 zł 217 zł 269 zł 316 zł 415 zł 475 zł
12 Zatrucie pokarmowe lub nagłe zatrucie gazami, bądź porażenie prądem lub piorunem 342 zł 434 zł 538 zł 632 zł 830 zł 950 zł
13 Rozpoznanie u Ubezpieczonego chorób odzwierzęcych (bąblowica, toksoplazmoza, wścieklizna) 855 zł 1 085 zł 1 345 zł 1 580 zł 2 075 zł 2 375 zł
Rozszerzenia o opcje dodatkowe
14 Opcja Dodatkowa D1 - Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł 5 000 zł
15 Opcja Dodatkowa D2 - Oparzenia i odmrożenia 200 zł
lub 600 zł
lub 1 000 zł
200 zł
lub 600 zł
lub 1 000 zł
200 zł
lub 600 zł
lub 1 000 zł
200 zł
lub 600 zł
lub 1 000 zł
200 zł
lub 600 zł
lub 1 000 zł
200 zł
lub 600 zł
lub 1 000 zł
16 Opcja Dodatkowa D3 - Pobyt w szpitalu w wyniku NW 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
17 Opcja Dodatkowa D4 - Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień 100 zł / dzień
18 Opcja Dodatkowa D5 - Poważne Choroby (nowotwór złośliwy, paraliż, niewydolność nerek, poliomyelitis, utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, anemia aplastyczna, stwardnienie rozsiane, cukrzyca typu I, niewydolność serca, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, transplantacja głównych organów) 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł 1 000 zł
19 Opcja Dodatkowa D8 - Koszty leczenia w wyniku NW do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł do 3 000 zł
20 Opcja Dodatkowa D12 - Uciążliwe leczenie w wyniku NW 171 zł 217 zł 269 zł 316 zł 415 zł 475 zł
21 Opcja Dodatkowa D20 - Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy (świadczenie za rozpoznanie boreliozy u Ubezpieczonego 1000 zł, zwrot kosztów usunięcia kleszcza do 150 zł, zwrot badań diagnostycznych do 150 zł, zwrot kosztów antybiotykoterapii do 200zł) Tak Tak Tak Tak Tak Tak
22 Opcja Hejt Stop Tak Tak Tak Tak Tak Tak
23 Wyczynowe uprawianie sportu Tak Tak Tak Tak Tak Tak
Roczna łączna składka od osoby za pakiet
53,00zł

62,00zł

72,00zł

81,00zł

100,00zł

112,00zł