UBEZPIECZENIE SZKOLNE DLA DZIECI UCZNIÓW I STUDENTÓW Wariant 1 Wariant 2 Wariant 3
Suma ubezpieczenia 21.500 zł 31.000 zł 52.500 zł
Pakiet świadczeń dotyczący ubezpieczonego
Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia Wysokość świadczenia
1 Śmierć ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie placówki oświatowej 43.000 zł 62.000 zł 105.000 zł
2 Śmierć Ubezpieczonego w następstwie wypadku komunikacyjnego 26.500 zł 36.000 zł 57.500 zł
3 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku/suma ubezpieczenia 21.500 zł 31.000 zł 52.500 zł
4 Śmierć Ubezpieczonego w wyniku zawału serca i udaru mózgu 21.500 zł 31.000 zł 52.500 zł
5 100% uszczerbku na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 21.500 zł 31.000 zł 52.500 zł
6 Kwota za 1% uszczerbku na zdrowiu 215 zł za każdy 1% 310 zł za każdy 1% 525 zł za każdy 1%
7 W przypadku uszkodzeń ciała w następstwie nieszczęśliwego wypadku, które wymagały interwencji lekarskiej w placówce medycznej oraz leczenia i co najmniej dwóch wizyt kontrolnych – świadczenie w wysokości 1% SU „ŚWIADCZENIE BÓLOWE” 215 zł 310 zł 525 zł
8 Zdiagnozowanie u Ubezpieczonego sepsy – jednorazowe świadczenie w wysokości 20% SU 4.300 zł 6.200 zł 10.500 zł
9 Śmierć rodzica lub opiekuna prawnego Ubezpieczonego w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku 10% SU 2.150 zł 3.100 zł 5.250 zł
10 Koszty leczenia w wyniku NW poniesione na terenie RP, w tym odbudowa stomatologiczna uszkodzonego lub utraconego zęba stałego oraz rehabilitacja w wyniku NNW Limit na jedno i wszystkie zdarzenia SU 3.000 zł SU 3.000 zł SU 3.000 zł
11 Zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych do 30% SU do 6.450 zł do 9.300 zł do 15.750 zł
12 Zwrot kosztów przekwalifikowania zaw. osób niepełnosprawnych do 30% do 6.450 zł do 9.300 zł do 15.750 zł
13 Pobyt w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień
14 Pobyt w szpitalu w wyniku choroby 100 zł za dzień 100 zł za dzień 100 zł za dzień
15 Z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki – jednorazowe świadczenie 1% SU 215 zł 310 zł 525 zł
16 Pogryzienie przez psa 1% SU oraz pokąsania, ukąszenia 2% SU 215/430zł 310/620zł 525/1050zł
17 Z tytułu wstrząśnienia mózgu w następstwie NW 215 zł 310 zł 525 zł
18 Świadczenie z tytułu zdiagnozowania u Ubezpieczonego bąblowicy, toksoplazmozy, wścieklizny 1.075 zł 1.550 zł 2.625 zł
19 W przypadku zatrucia pokarmowego, nagłego zatrucia gazami, bądź w przypadku porażenia prądem lub piorunem – świadczenie w wysokości 5% SU 1.075 zł 1.550 zł 2.625 zł
20 Pakiet KLESZCZ i rozpoznanie boreliozy do 1.500 zł do 1.500 zł do 1.500 zł
21 Oparzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku do 1.000 zł do 1.000 zł do 1.000 zł
22 Poważne Choroby 1.000 zł 1.000 zł 1.000 zł
23 Zwrot kosztów leków w wyniku NNW do 500 zł do 500 zł do 500 zł
24 Zwrot kosztów za zakup lub naprawę okularów, lub aparatów słuchowych w związku z NW podczas zajęć lekcyjnych do wysokości 200 zł do 200 zł do 200 zł do 200 zł
25 Assistance Suma Ubezpieczenia 5000 zł - pakiet dodatkowy w cenie w cenie w cenie
Roczna łączna składka od osoby za pakiet
50,00zł

65,00zł

100,00zł